Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 9/2023

Đã có những tín hiệu khả quan hơn trong bức tranh kinh tế tháng 9 như sản xuất công nghiệp quý 3 phục hồi, kim ngạch xuất nhập khẩu dương trở lại, đăng ký doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng… Theo đó, tăng trưởng GDP quý 4/2023 sẽ được hỗ trợ từ đà phục hồi của quý 3/2023 cho dù những thách thức vẫn còn phía trước khi kinh tế thế giới vẫn còn nhiều biến động khó lường...

Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội

Chỉ số sản xuất công nghiệp qua các tháng (tăng giảm % so với cùng kỳ

Chỉ số giá tiêu dùng so với cùng kỳ

Tin liên quanPhần 1: Tình hình giá tiêu dùng tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2023Phần 1: Tình hình giá tiêu dùng tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2023

Chỉ số lạm phát cơ bản so với cùng kỳ

Tăng trưởng tổng mức bán lẻ

Tăng trưởng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước

Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tính đến 20/09 qua các năm

Doanh nghiệp thành lập mới

Doanh nghiệp ngừng hoạt động có thời hạn

Xuất khẩu 9 tháng năm 2023

Nhập khẩu 9 tháng năm 2023

Số người và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động các quý năm 2021 - 2023

Thu ngân sách 9 tháng năm 2023

Chi ngân sách 9 tháng năm 2023

Vận tải hàng hóa - Vận chuyển

Vận tải hàng hóa - Luân chuyển

Tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

Tin liên quanToàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 08/2023Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 08/2023

Tin liên quanToàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 07/2023Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 07/2023

Tin liên quanToàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 2/2023Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 2/2023

Nguồn: VnEconomy