Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 2/2023

Tăng trưởng GDP quý 2/2023 và 6 tháng đầu năm chỉ trên mức đáy của giai đoạn 2011-2023. Dù vậy, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới gặp nhiều biến động, đây được xem là kết quả tích cực khi các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ ổn định, lạm phát được kiểm soát…

Tăng trương GDP quý 2 qua các năm

Chỉ số sản xuất công nghiệp qua các tháng

Chỉ số giá tiêu dùng so với cùng kỳ

Chỉ số lạm phát cơ bản các tháng

Tin liên quanTổng quan kinh tế Việt Nam tháng 05/2023Tổng quan kinh tế Việt Nam tháng 05/2023

Tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng qua các tháng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm giai đoạn 2019-2023

Cơ cấu các ngành trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tăng trưởng trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tăng trưởng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước

Vốn đầu tư nước ngoài tính đến 20/06

Doanh nghiệp thành lập mới

Doanh nghiệp ngừng hoạt động có thời hạn

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam qua các tháng

Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2023

Thị trường xuất khẩu hàng hóa chủ yếu 6 tháng đầu năm 2023

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam qua các tháng

Trị giá một số mặt hàng nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2023

Nhập khẩu hàng hóa chủ yếu 6 tháng đầu năm 2023

Tin liên quanĐánh giá chu kỳ kinh tế Việt Nam 2023Đánh giá chu kỳ kinh tế Việt Nam 2023

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động

Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên (Từ 15 đến 24 tuổi)

Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm

Chi ngân sách 6 tháng đầu năm

Vận tải hàng hóa - Vận chuyển

Vận chuyển hàng hóa - Luân chuyển

Tin liên quanDiễn biến giá hàng hóa Thế giới 6 tháng cuối năm và tác động tới Việt NamDiễn biến giá hàng hóa Thế giới 6 tháng cuối năm và tác động tới Việt Nam

Tăng trưởng khách du lịch quốc tế

Nguồn: Vneconomy