Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 08/2023

Bối cảnh thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức khi hầu hết các nền kinh tế trên thế giới và khu vực châu Á – Thái Bình Dương đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng. Trong nước, nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn đã được triển khai như giảm mặt bằng lãi suất cho vay, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền sử dụng đất, hỗ trợ doanh nghiệp...

Chỉ số sản xuất công nghiệp qua các tháng (Tăng giảm % so với cùng kỳ)

Chỉ số giá tiêu dùng so với cùng kỳ

Chỉ số lạm phát cơ bản so với cùng kỳ

Tăng trưởng tổng mức bán lẻ

Tăng trưởng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước

Vốn FDI tính đến ngày 20/08 qua các năm

Tin liên quanToàn cảnh kinh tế vĩ mô 8 tháng đầu năm qua các con sốToàn cảnh kinh tế vĩ mô 8 tháng đầu năm qua các con số

Doanh nghiệp thành lập mới

Doanh nghiệp ngừng hoạt động có thời hạn

Xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2023

Nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2023

Chỉ số sử dụng lao động của Doanh nghiệp công nghiệp phân theo địa phương

Thu ngân sách 8 tháng đầu năm

Chi ngân sách 8 tháng đầu năm

Vận tải hàng hóa - Vận chuyển

Vận tải hàng hóa - Luân chuyển

Tăng trưởng khách du lịch Quốc tế đến Việt Nam

Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội

Nguồn: VnEconomy