Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Ngày 06/10/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1160/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Trong đó, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng tham gia làm Ủy viên Ban chỉ đạo.

Ảnh minh họa

Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng Ban; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng Ban.

Các Ủy viên bao gồm lãnh đạo:

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ủy viên Thường trực);
 • Bộ Tài chính,
 • Bộ Công Thương,
 • Bộ Quốc phòng,
 • Bộ Công an,
 • Bộ Thông tin và Truyền thông,
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường,
 • Bộ Tư pháp,
 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
 • Văn phòng Chính phủ,
 • Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,
 • Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. 

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế; chủ trì điều phối và tổ chức các hoạt động hợp tác, tham vấn và trao đổi với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế về xây dựng Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam, và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế do Thủ tướng Chính phủ giao.

Tin liên quanĐà Nẵng, hướng đến nền tảng phát triển dài hạnĐà Nẵng, hướng đến nền tảng phát triển dài hạn

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm của Trưởng Ban và từng thành viên trong việc nghiên cứu, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và triển khai Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, bảo đảm khả thi, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của Việt Nam nói chung và các Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng nói riêng. 

Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quyết định Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.  

Nguồn: Dananggov