Nhân Dân Tệ vượt Đô-la Mỹ để trở thành đồng tiền được sử dụng nhiều nhất trong các giao dịch xuyên biên giới của Trung Quốc.

Dữ liệu chính thức cho thấy đồng Nhân Dân Tệ đã trở thành đồng tiền được sử dụng rộng rãi nhất trong các giao dịch xuyên biên giới ở Trung Quốc vào tháng 3, lần đầu tiên vượt qua đồng Đô-la Mỹ, phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh nhằm Quốc tế hoá việc sử dụng đồng Nhân Dân Tệ.

Các khoản thanh toán xuyên biên giới bằng đồng Nhân Dân Tệ đã tăng lên mức kỷ lục là 549,9 tỷ Đô-la Mỹ trong tháng 3 so với 434,5 tỷ Đô-la Mỹ một tháng trước đó, theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu từ Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước.

Đồng Nhân Dân Tệ

Theo tính toán của Reuters, đồng Nhân Dân Tệ được sử dụng trong 48,4% trong tất cả các giao dịch xuyên biên giới, trong khi tỷ lệ của đồng Đô-la Mỹ giảm xuống 46,7% từ mức 48,6% một tháng trước đó. Khối lượng giao dich xuyên biên giới bao gồm cả tài khoãn vãng lai và tài khoản vốn.

Tin liên quanArgentina thanh toán hàng nhập khẩu của Trung Quốc bằng đồng Nhân Dân Tệ thay vì đồng Đô-la MỹArgentina thanh toán hàng nhập khẩu của Trung Quốc bằng đồng Nhân Dân Tệ thay vì đồng Đô-la Mỹ

Trung Quốc từ lâu đã thúc đẩy việc sử dụng đồng Nhân Dân Tệ để thanh toán các giao dịch xuyên biên giới như một phần trong nỗ lực Quốc tế hoá việc sử dụng đồng tiền của mình.

Việc sử dụng đồng Nhân Dân Tệ trong tài trợ thương mại toàn cầu vẫn còn thấp, mặc dù nó đã cho thấy một sự gia tăng ổn định. 

Việc đồng Nhân Dân Tệ vượt qua Đô-la Mỹ để trở thành đồng tiền được sử dụng nhiều nhất trong các giao dịch xuyên biên giới của Trung Quốc là một sự kiện quan trọng trong lịch sử tài chính Thế giới. Việc này sẽ ảnh hưởng đến nhiều Quốc gia trong khu vực và trên toàn cầu. Đây là những tin tức cần được quan tâm và theo dõi sát sao.

Nguồn: Reuters

Tin liên quanNhững tác động tiền tệ xoay quanh việc Argentina chi trả hàng nhập khẩu của Trung Quốc bằng đồng Nhân Dân TệNhững tác động tiền tệ xoay quanh việc Argentina chi trả hàng nhập khẩu của Trung Quốc bằng đồng Nhân Dân Tệ