Người siêu giàu đầu tư gì?

Knight Frank đã khảo sát hơn 500 người siêu giàu, gồm chủ ngân hàng tư nhân, cố vấn tài chính và văn phòng gia đình, đại diện cho khối tài sản tổng cộng hơn 2.500 tỉ USD.

Phân bổ các lĩnh vực đầu tư

Nhiều nhất là nhà ở chính và bất động sản thứ 2, thứ ba, thứ n, (gọi chung là bất động sản không để ở - primary and secondary homes, nhiều anh em không biết thuật ngữ hay dịch bậy), chiếm 32%.

Tin liên quanBáo cáo kinh tế vĩ mô tháng 1 năm 2023Báo cáo kinh tế vĩ mô tháng 1 năm 2023

Phần còn lại là tài sản để đầu tư, gọi là "investable" gồm:

26% cổ phiếu, hơn 30% là bất động sản thương mại (commercial RE các loại, thú vị là nắm qua REIT khá thấp, chứng tỏ lợi thế về thuế REIT cho người giàu không đủ hấp dẫn - có thể là do họ có cách cầm trực tiếp mà trả thuế thấp), 2% crypto. Cộng residential và commercial lại thì bất động sản chiếm hơn 50% tài sản của người giàu.

Tỷ lệ crypto của người giàu đứng yên là vấn đề khiến dòng tiền institutional vào crypto kẹt vì anh em thiếu vốn mồi từ người siêu giàu để đi huy động. Mục tiêu 3% không đạt.

Có cái chart khác cũng hay là tỷ lệ phân bổ cash, đầu tư và vay nợ mới cho 2023. Người giàu có nhiều người đều đang muốn tăng cash.

Tỷ lệ cầm crypto của người giàu có thể sẽ vượt gold. Tóm lại, người giàu thế giới ngày càng cầm ít gold, hồi 10 năm trước tỷ lệ gold trong cái report loại này gần 8%.

Cái investment of passion cũng cao.

Bất động sản nhà ở chứ không phải là gold là khoản đầu tư an toàn nhất trong cách nhìn của người siêu giàu.

Tin liên quanGia tăng nguồn vốn FDI vào bất động sảnGia tăng nguồn vốn FDI vào bất động sản

Nguồn: Ông Hồ Quốc Tuấn