Báo cáo kinh tế vĩ mô tháng 1 năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 tiếp tục chuyển biến tích cực mặc dù trong tháng có các kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán năm 2023 kéo dài.

Kinh tế vĩ mô

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0.52% so với tháng 12 năm 2022, chủ yếu do giá hàng hóa, dịch vụ tăng theo quy luật tiêu dùng vào dịp Tết; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm...

Thị trường tiền tệ, ngoại hối, tỷ giá ổn định hơn; bảo đảm thanh khoản của hệ thống ngân hàng, đáp ứng nhu cầu thanh toán, rút tiền mặt của người dân, doanh nghiệp trước và trong dịp Tết.

Nguồn: CSIResearch