Căn hộ Suite

Căn hộ Suite
Kiểm tra giá trực tuyến
Tổng

Tổng:

20 căn

Giới thiệu

Căn hộ Melia Nha Trang - Loại phòng Suite (Mã căn: M06)

 - Diện tích thông thủy: 42,4 m2

 - Diện tích tim tường: 46,8 m2

BẢNG VẼ SƠ ĐỒ

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Suite (Mã căn: M06)

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Suite (Mã căn: M06)

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Suite (Mã căn: M06)

Diện tích tim tường

46,8 m2

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Suite (Mã căn: M06)

Diện tích thông thủy

42,4 m2