Căn hộ Grand Suite

Căn hộ Grand Suite
Kiểm tra giá trực tuyến
Tổng

Tổng:

20 căn

Giới thiệu

Căn hộ Melia Nha Trang - Loại phòng Grand Suite (Mã căn: M05)

 - Diện tích thông thủy: 78,8 m2

 - Diện tích tim tường: 85,5 m2

BẢNG VẼ SƠ ĐỒ

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Grand Suite (Mã căn: M05)

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Grand Suite (Mã căn: M05)

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Grand Suite (Mã căn: M05)

Diện tích tim tường

85,5 m2

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Grand Suite (Mã căn: M05)

Diện tích thông thủy

78,8 m2