Căn hộ Premium

Căn hộ Premium
Kiểm tra giá trực tuyến
Tổng

Tổng:

40 căn

Giới thiệu

Căn hộ Melia Nha Trang - Loại phòng Premium A (Mã căn: M09)

 - Diện tích thông thủy: 45,8 m2

 - Diện tích tim tường: 49,5 m2

Căn hộ Melia Nha Trang - Loại phòng Premium B (Mã căn: M01)

 - Diện tích thông thủy: 46,1 m2

 - Diện tích tim tường: 49,8 m2

 

BẢNG VẼ SƠ ĐỒ

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Premium A (Mã căn: M09)

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Premium A (Mã căn: M09)

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Premium A (Mã căn: M09)

Diện tích tim tường

49,5 m2

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Premium A (Mã căn: M09)

Diện tích thông thủy

45,8 m2

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Premium B (Mã căn: M01)

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Premium B (Mã căn: M01)

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Premium B (Mã căn: M01)

Diện tích tim tường

49,8 m2

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Premium B (Mã căn: M01)

Diện tích thông thủy

46,1 m2