Căn hộ Junior Suite

Căn hộ Junior Suite
Kiểm tra giá trực tuyến
Tổng

Tổng:

39 căn

Giới thiệu

Căn hộ Melia Nha Trang - Loại phòng Junior Suite (Mã căn: M07, M08)

 - Diện tích thông thủy: 53,3 m2

 - Diện tích tim tường: 57,3 m2 - 58 m2

BẢNG VẼ SƠ ĐỒ

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Junior Suite (Mã căn: M07, M08)

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Junior Suite (Mã căn: M07, M08)

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Junior Suite (Mã căn: M07, M08)

Diện tích tim tường

57,3 m2 - 58 m2

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Junior Suite (Mã căn: M07, M08)

Diện tích thông thủy

53,3 m2