Top tỉnh thành thu nhiều tiền từ du lịch nhất quý 1/2023

Nhiều tỉnh thành chứng khiến doanh thu từ du lịch quý 1/2023 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022.

Tiêu biểu, thu từ du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 70%, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng cùng nhiều địa phương khác thậm chí tăng hơn gấp đôi cùng kỳ.

Cập nhật số liệu du lịch một số tỉnh thành có số thu du lịch cao trong quý 1/2023

 • Thành phố Hồ Chí Minh

Theo Giám đốc Sở Du lịch TP. HCM, trong quý 1/2023, tổng khách du lịch đạt 8,6 triệu lượt, tăng 79,17% so với cùng kỳ.

Tổng thu du lịch đạt 36.112 tỷ đồng (tương đương hơn 1,5 tỷ USD), tăng 77,2% so với cùng kỳ năm 2022.Dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 37,2%, dịch vụ du lịch lữ hành tăng 84,5%, góp phần phục hồi ngành kinh tế dịch vụ của Thành phố.

 • Thủ đô Hà Nội

Quý 1/2023, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 5,88 triệu lượt khách, tăng gấp 2 lần cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 978,7 nghìn lượt khách, gấp 5,9 lần cùng kỳ năm 2022.

Khách du lịch nội địa ước đạt 4,9 triệu lượt khách, tăng 75%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 21.500 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ.

 • Quảng Ninh

Quý 1/2023, Quảng Ninh đón 4,85 triệu lượt khách, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, khách quốc tế đạt 283.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch trên 8.555 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ.

 • Hải Phòng

Quý 1/2023, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành Hải Phòng phục vụ ước đạt 1,38 triệu lượt, tăng 17,86% với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 226.700 lượt, tăng 6,2 lần. Doanh thu du lịch lữ hành 2 tháng đầu năm 2023 ước đạt 4.700 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ (chưa có số quý 1/2023).

 • Lào Cai

Theo Sở Du lịch Lào Cai, trong quý 1/2023, tổng lượng khách đến Lào Cai đạt khoảng 2 triệu lượt, tăng 316% so cùng kỳ năm 2022.

Có 87.000 lượt khách quốc tế và trên 1,9 triệu lượt khách nội địa đến với Lào Cai. Tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 5.846 tỷ đồng.

 • Kiên Giang

Quý 1/2023, tỉnh Kiên Giang đón gần 2,3 triệu lượt du khách, tăng 44,7% so với cùng kỳ.

Khách quốc tế hơn 207.000 lượt khách, tăng 9,1 lần so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước trên 5.360 tỷ đồng, tăng 263,7% so với cùng kỳ.

 • Bình Thuận

Trong quý I/2023, toàn tỉnh Bình Thuận đón hơn 2 triệu lượt du khách. Doanh thu du lịch đạt 5.367 tỷ đồng, tăng 178,1% so với cùng kỳ năm 2022.

 • Đà Nẵng

Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, trong quý 1/2023, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 1,42 triệu lượt, tăng 365,5% cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trên địa bàn thành phố quý 1/2023 ước đạt 5.206 tỷ đồng, tăng 73,5% so với cùng kỳ năm 2022.

 • Khánh Hòa

Theo báo cáo của Sở Du lịch Khánh Hòa, quý 1/2023, toàn tỉnh đón gần 785.000 lượt khách lưu trú, tăng 184% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có gần 257.500 lượt khách quốc tế, hơn 527.000 lượt khách nội địa. Doanh thu du lịch quý 1 ước đạt hơn 4.559 tỷ đồng, tăng gần 203,6% so với cùng kỳ năm 2022.

 • Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong quý 1, ngành du lịch Bà Rịa- Vũng Tàu đã đón và phục vụ hơn 3,4 triệu lượt khách. Tổng doanh thu 3.469 tỷ đồng.

 • Bình Định

Quý 1/2023, ngành du lịch Bình Định đã đón khoảng 1,256 triệu lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch đạt 2.625 tỷ đồng, tăng 100% so với cùng kỳ năm 2022.

 • An Giang

Quý 1/2023, ngành du lịch An Giang đón 4 triệu lượt khách, tăng 60% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ.

 • Ninh Bình

Quý 1/2023, du khách đến Ninh Bình là 3,2 triệu lượt, tăng 4,8 lần so với cùng kỳ. Trong đó, khách nội địa là 3,1 triệu lượt. Khách quốc tế gần 126 nghìn lượt. Doanh thu ước đạt hơn 2.487 tỷ đồng, tăng 5,5 lần so với cùng kỳ.

 • Thanh Hóa

Hai tháng đầu năm 2023, tổng khách du lịch đến Thanh Hóa ước đạt 1,457 triệu lượt, tăng 30,7% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 1.341 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ 2022. Thanh Hóa chưa công bố số liệu quý 1.

 • Cần Thơ

Quý 1/2023, Cần Thơ đón hơn 1,5 triệu lượt khách, tăng 76% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 1.471 tỷ đồng, tăng 134% so với cùng kỳ năm trước.

 • Thừa Thiên  - Huế

Sở Du lịch tỉnh cho biết, trong quý 1/2023, lượng khách đến Huế ước đạt 633,3 nghìn lượt, gấp 2 lần cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế ước đạt 255,9 nghìn lượt, gấp 55 lần cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 1.414,9 tỷ đồng, gấp 2,9 lần cùng kỳ.

Nguồn: Cafef