Tin vui với người vay mua nhà: Từ 1/9 có thể đến vay ngân hàng này để trả nợ trước hạn ở ngân hàng khác

Theo bài viết trên trang Cafef, từ ngày 1/9/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-NHNN, sửa đổi và bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay của Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Trước đây, theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN, khách hàng chỉ được vay để trả nợ khoản vay tại Tổ chức tín dụng khác đối với khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh, không áp dụng đối với khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống. 

Tuy nhiên, theo Thông tư 06/2023/TT-NHNN, Tổ chức tín dụng được xem xét, quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại Tổ chức tín dụng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống. Điều này có nghĩa là khách hàng có thể vay từ ngân hàng này để trả nợ trước hạn cho khoản vay mua nhà tại ngân hàng khác, giúp khách hàng có thêm cơ hội lựa chọn dịch vụ và tiện ích tốt hơn tại các Tổ chức tín dụng khác.

Tin liên quan'Theo khảo sát, lãi suất cần ở mức dưới 8% người dân mới tự tin vay mua nhà''Theo khảo sát, lãi suất cần ở mức dưới 8% người dân mới tự tin vay mua nhà'

Ví dụ, một khách hàng cá nhân đang có dư nợ của khoản vay mua nhà tại một ngân hàng A. Nếu khách hàng nhận thấy tại ngân hàng B, cùng khoản vay mua nhà như vậy lãi suất cho vay thấp hơn so với ngân hàng A, đồng thời nếu khách hàng vay vốn sẽ được hưởng thêm ưu đãi đối với một số các dịch vụ khác tại ngân hàng B. Theo đó, với quy định mới này, khách hàng hoàn toàn có thể đến ngân hàng B đề xuất nhu cầu vay vốn để trả nợ trước hạn cho khoản vay mua nhà mà khách hàng đang vay tại ngân hàng A.

Nguồn: Cafef