Số liệu 'tiêu tiền' mới nhất ở Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh: Nơi nào mới thực sự là thiên đường mua sắm?

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của cả nước tăng mạnh nhờ sự đóng góp từ một số thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Cục Thống kê mới đây công bố số liệu về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước 5 tháng đầu năm 2023. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.527,1 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong mức tăng chung đó có sự đóng góp từ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của một số thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những địa phương có nhu cầu tiêu dùng lớn; lượng khách du lịch đến tăng cao, tác động lan tỏa đến các hoạt động vận tải, mua sắm, lưu trú, ăn uống…

Tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2019 và 2023 (%)

Hà Nội

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 307,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 197,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 64,1% tổng mức và tăng 11,2%; doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 38,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,5% và tăng 11,9% (dịch vụ lưu trú tăng 40,5%; dịch vụ ăn uống tăng 9,7%); doanh thu du lịch lữ hành đạt 7,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,3% và gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ khác đạt 64,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 21,1% và tăng 5,1%.

Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 ước tính đạt 99,1 nghìn tỷ đồng, tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 10,1% so với tháng 5/2022.

Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 458,1 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so cùng kỳ năm trước, trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 277,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 60,6% tổng mức và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước (nhóm hàng lương thực thực phẩm tăng 24,7%, hàng may mặc tăng 6,1%, ô tô tăng 25,3%, xăng dầu tăng 8%). Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 41,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 9% và tăng 34,8%. Doanh thu dịch vụ lữ hành đạt 3,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,8% và tăng 78,7%. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 136,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 29,6 và giảm 6,5%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2023 của một số thành phố lớn (Nghìn tỷ đồng). Nguồn: Tổng Cục Thống kê.

Đà Nẵng

Tốc độ tăng lượt khách du lịch quốc tế đến theo tour của thành phố trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt 129,5 nghìn lượt khách, gấp hơn 160 lần cùng kỳ năm trước; khách trong nước đạt 301,2 nghìn lượt, gấp 5,1 lần. Sự hoạt động nhộn nhịp của ngành du lịch đã tác động tích cực tới các nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng khác phát triển trở lại, góp phần đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2023 của Đà Nẵng tăng trưởng ở mức cao so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ước đạt 10,4 nghìn tỷ đồng, giảm 0,8% so với tháng trước và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu du lịch và dịch vụ tiêu dùng khác chiếm trên 47% và là động lực chính góp phần thúc tăng trưởng hoạt động dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 50,7 nghìn tỷ đồng, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 9,4 nghìn tỷ đồng, tăng 64,1%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 318,6% (là một trong những nhóm ngành có mức tăng cao nhất so với cùng kỳ năm trước).

Dự ánSunneva Island Đà NẵngSunneva Island Đà Nẵng

Nguồn: Markettimes