Quy định mới nhất về cấp sổ hồng

Theo Thông tư 14/2023/TT-BTNMT, các thủ tục liên quan đến sổ hồng không còn yêu cầu nộp hoặc xuất trình sổ hộ khẩu giấy khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà tùy từng trường hợp sẽ có yêu cầu khác.

Ảnh minh họa

Mới đây, Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư 14/2023/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai.

Trong đó, có một số quy định mới về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng).

Cụ thể, Điều 1 thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về việc ghi thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

  • Cá nhân trong nước thì ghi “Ông” (hoặc “Bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú.
  • Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “CMND số:…”.
  • Trường hợp Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi “CMQĐ số:…”.
  • Trường hợp thẻ Căn cước công dân thì ghi “CCCD số:…”.
  • Trường hợp chưa có Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân thì ghi “Giấy khai sinh số…” hoặc “số định danh cá nhân:…".

Như vậy, trong trường hợp cá nhân được cấp sổ hồng chưa có Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân thì được ghi số định danh cá nhân của mình.

Tin liên quanThành phố Đà Nẵng sẽ trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh ngang tầm quốc tế đến năm 2050Thành phố Đà Nẵng sẽ trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh ngang tầm quốc tế đến năm 2050

Đáng chú ý, theo Thông tư 14/2023/TT-BTNMT, các thủ tục liên quan đến sổ hồng không còn yêu cầu nộp hoặc xuất trình sổ hộ khẩu giấy khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà tùy từng trường hợp sẽ có yêu cầu khác.

Cụ thể, đối với đất hộ gia đình, yêu cầu văn bản thỏa thuận phải có thông tin của thành viên hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản tại thời điểm được giao đất, cho thuê đất…Trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của vợ, chồng sẽ khai thác thông tin về tình trạng hôn nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Khi thay đổi số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân trên sổ hồng làm thay đổi nhân thân của người có tên trên sổ hồng hoặc địa chỉ của sổ hồng đã được cấp thì có thể khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Dự ánSun Cosmo Residence Da NangSun Cosmo Residence Da Nang

Nguồn: Cafef