Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10-2023

10 tháng qua, nền kinh tế có nhiều điểm tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng cao so với các tháng tính từ đầu năm; xuất siêu hơn 24,6 tỉ USD trong vòng 10 tháng, cao hơn so với cùng kỳ năm trước là 9,56 tỷ USD; giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 65% kế hoạch, tăng gần 23% cùng kỳ trước… Dẫu vậy, vẫn rất thách thức trong nỗ lực đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 5 - 6% khi toàn nền kinh tế chỉ còn 2 tháng để phấn đấu...

Chỉ số sản xuất công nghiệp qua các tháng (Tăng giảm % so với cùng kỳ)

Chỉ số giá tiêu dùng so với cùng kỳ

Chỉ số lạm phát cơ bản so với cùng kỳ

Tăng trưởng tổng mức bán lẻ

Tăng trưởng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước

Vốn FDI tính đến ngày 20/10 qua các năm

Doanh nghiệp thành lập mới

Doanh nghiệp ngừng hoạt dộng có thời hạn

Xuất khẩu 10 tháng năm 2023

Tin liên quanXuất khẩu Việt Nam có dấu hiệu hồi phụcXuất khẩu Việt Nam có dấu hiệu hồi phục

Nhập khẩu 10 tháng năm 2023

Chỉ số sử dụng lao động của Doanh nghiệp công ngiệp phân theo địa phương

Thu ngân sách 10 tháng năm 2023

Chi ngân sách 10 tháng năm 2023

Vận tải hàng hóa - Vận chuyển 

Vân tải hàng hóa - Luân chuyển

Tăng trưởng khách du lịch Quốc tế đến Việt Nam

Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội

Dự ánThe Hill Villas Vĩnh HộiThe Hill Villas Vĩnh Hội

Nguồn: Vneconomy