Biệt thự 5 phòng ngủ

Biệt thự 5 phòng ngủ
Kiểm tra giá trực tuyến
DIỆN TÍCH ĐẤT

DIỆN TÍCH ĐẤT:

858 m2

DIỆN TÍCH BIỆT THỰ

DIỆN TÍCH BIỆT THỰ:

371 m2

Tổng

Tổng:

10 Căn

ĐÃ BÁN

ĐÃ BÁN:

4 Căn

Còn lại

Còn lại:

6 Căn

BẢNG VẼ SƠ ĐỒ

5 Bedrooms- Beach Front Villa
5 bedrooms- premier villa

Mặt bằng tầng trệt- M7

Mặt bằng tầng trệt- M7

Mặt bằng tầng trệt- M7

Diện tích đất

818 m2

Mặt bằng tầng trệt- M7

Diện tích sân

147 m2

Mặt bằng lầu 1- M7

Mặt bằng lầu 1- M7

Mặt bằng lầu 1- M7

Diện tích sàn bên trong

313 m2

Mặt bằng lầu 1- M7

Diện tích sàn bên ngoài

244 m2

Mặt bằng tầng mái- M7

Mặt bằng tầng mái- M7

Mặt bằng tầng mái- M7

Diện tích vườn

352 m2

Mặt bằng tầng mái- M7

Diện tích hồ bơi

53 m2

Mặt bằng tầng trệt dãy K

Mặt bằng tầng trệt dãy K

Mặt bằng tầng trệt dãy K

Diện tích đất

858 m2

Mặt bằng tầng trệt dãy K

Diện tích sân

191 m2

Mặt bằng lầu 1

Mặt bằng lầu 1

Mặt bằng lầu 1

Diện tích sàn bên trong

371 m2

Mặt bằng lầu 1

Diện tích sàn bên ngoài

348 m2

Mặt bằng tầng mái

Mặt bằng tầng mái

Mặt bằng tầng mái

Diện tích vườn

261 m2

Mặt bằng tầng mái

Diện tích hồ bơi

96 m2