Biệt thự 2 phòng ngủ

Biệt thự 2 phòng ngủ
Kiểm tra giá trực tuyến
DIỆN TÍCH ĐẤT

DIỆN TÍCH ĐẤT:

514 m2

DIỆN TÍCH BIỆT THỰ

DIỆN TÍCH BIỆT THỰ:

194 m2

Tổng

Tổng:

30 Căn

ĐÃ BÁN

ĐÃ BÁN:

11 Căn

Còn lại

Còn lại:

19 Căn

BẢNG VẼ SƠ ĐỒ

2 Bedrooms- Garden Terrace Villa

Mặt bằng tầng trệt

Mặt bằng tầng trệt

Mặt bằng tầng trệt

Diện tích đất

514 m2

Mặt bằng tầng trệt

Diện tích sân

135 m2

Mặt bằng lầu 1

Mặt bằng lầu 1

Mặt bằng lầu 1

Diện tích sàn bên trong

194 m2

Mặt bằng lầu 1

Diện tích sàn ngoài

191 m2

Mặt bằng tầng mái

Mặt bằng tầng mái

Mặt bằng tầng mái

Diện tích vườn

228 m2

Mặt bằng tầng mái

Diện tích hồ bơi

36 m2

Mặt bằng tầng trệt-  E15

Mặt bằng tầng trệt- E15

Mặt bằng tầng trệt-  E15

Diện tích đất

370 m2

Mặt bằng tầng trệt-  E15

Diện tích sân

57 m2

Mặt bằng lầu 1- E15

Mặt bằng lầu 1- E15

Mặt bằng lầu 1- E15

Diện tích sàn bên trong

184 m2

Mặt bằng lầu 1- E15

Diện tích sàn bên ngoài

108 m2

Mặt bằng tầng mái- E15

Mặt bằng tầng mái- E15

Mặt bằng tầng mái- E15

Diện tích vườn

171 m2

Mặt bằng tầng mái- E15

Diện tích hồ bơi

32 m2