Biệt thự 4 phòng ngủ

Biệt thự 4 phòng ngủ
Kiểm tra giá trực tuyến
DIỆN TÍCH ĐẤT

DIỆN TÍCH ĐẤT:

756 m2

DIỆN TÍCH BIỆT THỰ

DIỆN TÍCH BIỆT THỰ:

270 m2

Tổng

Tổng:

19 Căn

ĐÃ BÁN

ĐÃ BÁN:

10 Căn

Còn lại

Còn lại:

9 Căn

BẢNG VẼ SƠ ĐỒ

4 Bedrooms- Premier Villa
4 bedrooms- Beach Garden Villa

Mặt bằng tầng trệt

Mặt bằng tầng trệt

Mặt bằng tầng trệt

Diện tích đất

694 m2

Mặt bằng tầng trệt

Diện tích sân

129 m2

Mặt bằng lầu 1

Mặt bằng lầu 1

Mặt bằng lầu 1

Diện tích sàn bên trong

261 m2

Mặt bằng lầu 1

Diện tích sàn bên ngoài

234 m2

Mặt bằng tầng mái

Mặt bằng tầng mái

Mặt bằng tầng mái

Diện tích vườn

292 m2

Mặt bằng tầng mái

Diện tích hồ bơi

70 m2

Mặt bằng tầng trệt

Mặt bằng tầng trệt

Mặt bằng tầng trệt

Diện tích đất

756 m2

Mặt bằng tầng trệt

Diện tích sân

105 m2

Mặt bằng lầu 1

Mặt bằng lầu 1

Mặt bằng lầu 1

Diện tích sàn bên trong

270 m2

Mặt bằng lầu 1

Diện tích sàn bên ngoài

192 m2

Mặt bằng tầng mái

Mặt bằng tầng mái

Mặt bằng tầng mái

Diện tích vườn

393 m2

Mặt bằng tầng mái

Diện tích hồ bơi

63 m2