Biệt thự 3 phòng ngủ

Biệt thự 3 phòng ngủ
Kiểm tra giá trực tuyến
DIỆN TÍCH ĐẤT

DIỆN TÍCH ĐẤT:

669 m2

DIỆN TÍCH BIỆT THỰ

DIỆN TÍCH BIỆT THỰ:

270 m2

Tổng

Tổng:

4 Căn

ĐÃ BÁN

ĐÃ BÁN:

2 Căn

Còn lại

Còn lại:

2 Căn

BẢNG VẼ SƠ ĐỒ

3 Bedrooms- Premier Villa
3 Bedrooms- Beach Garden Villa

Mặt bằng tầng trệt- M1

Mặt bằng tầng trệt- M1

Mặt bằng tầng trệt- M1

Diện tích đất

502 m2

Mặt bằng tầng trệt- M1

Diện tích sân

129 m2

Mặt bằng lầu 1- M1

Mặt bằng lầu 1- M1

Mặt bằng lầu 1- M1

Diện tích sàn bên trong

240 m2

Mặt bằng lầu 1- M1

Diện tích sàn bên ngoài

151 m2

Mặt bằng tầng mái- M1

Mặt bằng tầng mái- M1

Mặt bằng tầng mái- M1

Diện tích vườn

204 m2

Mặt bằng tầng mái- M1

Diện tích hồ bơi

47 m2

Mặt bằng tầng trệt- H5

Mặt bằng tầng trệt- H5

Mặt bằng tầng trệt- H5

Diện tích đất

669 m2

Mặt bằng tầng trệt- H5

Diện tích sân

81 m2

Mặt bằng lầu 1- H5

Mặt bằng lầu 1- H5

Mặt bằng lầu 1- H5

Diện tích sàn bên trong

270 m2

Mặt bằng lầu 1- H5

Diện tích sàn bên ngoài

192 m2

Mặt bằng tầng mái- H5

Mặt bằng tầng mái- H5

Mặt bằng tầng mái- H5

Diện tích vườn

333 m2

Mặt bằng tầng mái- H5

Diện tích hồ bơi

63 m2