Để duy trì dòng tiền, doanh nghiệp BDS cần cân nhắc bán bớt tài sản

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng doanh nghiệp bất động sản cần tận dụng quãng thời gian gia hạn trái phiếu để tái cơ cấu lại các khoản nợ, phải nghiêm túc cân nhắc bán bớt tài sản.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 10 tháng đầu năm là 209.150 tỷ đồng, cho thấy sự cải thiện so với năm 2022.

Trong đó, ngành ngân hàng chiếm 47,3% tổng giá trị với 99.023 tỷ đồng, và nhóm bất động sản chiếm 32,6% với 68.256 tỷ đồng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp bất động sản vẫn đối mặt với áp lực đáo hạn trái phiếu, với tổng giá trị trái phiếu mới và được mua lại thấp hơn so với tổng giá trị trái phiếu đáo hạn.

Theo nghiên cứu của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), doanh nghiệp bất động sản đã mua lại khoảng 153.800 tỷ đồng trong 10 tháng, nhưng tổng giá trị đáo hạn trái phiếu của họ trong 2 tháng cuối năm 2023 và năm 2024 là 15.600 tỷ đồng và 121.100 tỷ đồng. Có 69 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu, chiếm 17,8% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường.

Để giải quyết áp lực này, doanh nghiệp bất động sản đang tiến hành đàm phán để gia hạn thời gian trả nợ, đẩy lùi áp lực trả nợ sang giai đoạn 2025-2026. Tuy nhiên, gia hạn chỉ giúp doanh nghiệp có thời gian tái cơ cấu nợ, không giải quyết hoàn toàn vấn đề nợ.

Để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cần tạo niềm tin cho nhà đầu tư, hoàn thiện khung chính sách và tăng cường thông tin giữa thị trường và nhà đầu tư. Đồng thời, cơ quan quản lý cần kiểm tra hiệu quả với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu từ bước gửi hồ sơ để tránh sai phạm và tâm lý xáo trộn không đáng có cho thị trường.

Nguồn: dantri