Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

UBND thành phố Đà Nẵng vừa quyết định điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó có điều chỉnh sử dụng đất tại khu vực phân khu ven sông Hàn và bờ Đông; khu vực Cảng Liên Chiểu và Làng Vân.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam vừa ký Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với một số nội dung về sử dụng đất tại khu vực phân khu ven sông Hàn và bờ Đông.

Cụ thể, khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung có diện tích khoảng 6.644 ha, thuộc phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông, nằm trên địa bàn các quận Hải Châu, Sơn Trà; trong đó, diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 136 ha, chiếm khoảng 0,14% diện tích phần đất liền theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/03/2021.

Ảnh minh họa

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm:

- Điều chỉnh cục bộ một phần Đất sử dụng hỗn hợp tại khu vực Khu đô thị Vịnh Thuận Phước, diện tích 15 ha thành đất cây xanh sử dụng hạn chế (công viên chuyên đề kết hợp mặt nước).

- Phân bổ lại vị trí các khu đất y tế, trường THPT và đất dịch vụ - công cộng đô thị đã phê duyệt, bao gồm vị trí Khu vực phía Tây đường 2/9 và Khu vực mặt tiền đường Ngô Quyền. Trong đó, khu vực phía Tây đường 2/9 điều chỉnh khu vực đất y tế, đất trường THPT và đất dịch vụ - công cộng đô thị thành đất đơn vị ở hiện trạng kết hợp thương mại dịch vụ và đất dịch vụ - công cộng đô thị theo đúng hiện trạng thực tế; khu vực mặt tiền đường Ngô Quyền điều chỉnh đất quy hoạch là đơn vị ở kết hợp thương mại dịch vụ thành đất trường THPT trên cơ sở hiện trạng đất trống do nhà nước quản lý.

Căn cứ nội dung điều chỉnh trên, điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 22/04/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (nội dung khu vực Cảng biển Liên Chiểu và Làng Vân) như sau:

- Điều chỉnh điểm a khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 359/QĐ-TTg và Điều chỉnh khoản 1 Điều 2 của Quyết định số 841/QĐ-UBMD: Đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 31.786 ha, chiếm khoảng 32,25% diện tích đất trên đất liền, trong đó:

  • Đất dân dụng, khoảng 14.093 ha (khoảng 90,3 m2/người), chiếm khoảng 44,34% đất xây dựng đô thị, trong đó: đất đơn vị ở, khoảng 9.595 ha  (khoảng 61,5 m2/người), gồm các nhóm nhà ở, các công trình dịch vụ - công cộng, cây xanh công cộng, đường giao thông và bãi đỗ xe cho đơn vị ở, trong đó đất đơn vị ở khoảng 7.180 ha, đất đơn vị ở kết hợp thương mại, dịch vụ khoảng 2.415 ha; đất dịch vụ - công cộng cấp đô thị, khoảng 455 ha , gồm đất xây dựng các công trình thương mại, dịch vụ, chợ, thiết chế văn hóa... cấp đô thị; đất trường trung học phổ thông, khoảng 106 ha; đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị, khoảng 1.392 ha; đất sử dụng hỗn hợp, khoảng 2.545 ha, gồm đất xây dựng nhà, công trình hỗn hợp hoặc được sử dụng cho một số mục đích khác nhau như các nhóm nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch..., các công trình dịch vụ - công cộng, cây xanh công cộng, đường giao thông và bãi đỗ xe.
  • Đất ngoài dân dụng khoảng 17.693 ha , gồm: đất công nghiệp, công nghệ cao khoảng 4.117 ha; đất kho tàng (kho bãi và trung tâm logistics) khoảng 232 ha; đất trung tâm nghiên cứu đào tạo khoảng 569 ha; đất cơ quan khoảng 43 ha; đất trung tâm y tế khoảng 136 ha; đất du lịch khoảng 2.332 ha; đất tôn giáo, di tích khoảng 109 ha; đất giao thông khoảng 3.089 ha (tính đến đường liên khu vực, không bao gồm giao thông tĩnh); đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật khoảng 1.147 ha; đất cây xanh chuyên đề khoảng 444 ha ; đất trung tâm thể dục thể thao khoảng 931 ha; đất cây xanh chuyên dụng khoảng 1.464 ha; đất an ninh quốc phòng khoảng 2,400 ha (chưa bao gồm huyện Hoàng Sa); đất nghĩa trang khoảng 680 ha.

Một trong khu ven sông Hàn nằm trong quy hoạch điều chỉnh chung thành phố.

- Sửa đổi, điều chỉnh đồng bộ các nội dung liên quan trong Quy định quản lý, hồ sơ bản vẽ, thuyết minh của đồ án quy hoạch chung. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15-3-2021 của Thủ tường Chính phủ và Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 22-4-2023 của UBND thành phố Đà Nẵng.

UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng (đơn vị tư vấn) chịu trách nhiệm về tính xác thực của quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, các số liệu đất đai, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội... nêu trong hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung; sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa của phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị với các quy hoạch ngành có liên quan. Không để xảy ra các chồng chéo, tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời, chịu trách nhiệm đảm bảo phù hợp, thống nhất với Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 đang trình phê duyệt. Cập nhật và thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch vào hồ sơ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15-3-2021 đảm bảo phù hợp với quy định và gửi các đơn vị liên quan để lưu trữ, triển khai thực hiện. Phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng (Trung tâm thông tin quy hoạch thành phố) để cập nhật trên cơ sở dữ liệu không gian đô thị và quy hoạch thành phố trên hê thống thôg tin địa lý (GIS).

Tin liên quanSamsung chọn hai doanh nghiệp ở Đà Nẵng để xây dựng nhà máy thông minhSamsung chọn hai doanh nghiệp ở Đà Nẵng để xây dựng nhà máy thông minh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp có trách nhiệm tổ chức công bố công khai theo quy định pháp luật toàn bộ nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải trên cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam; trang, cổng thông tin điện tử của UBND thành phố, Sở Xây dựng, UBND các quận huyện liên quan. Chậm nhât 30 ngày kể từ khi có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp gửi Bộ Xây dựng 1 bộ hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định để quản lý và lưu trữ theo quy định pháp luật,

Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các sở ngành để cập nhật các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị trong quá trình thực hiện các quy hoạch ngành khác liên quan theo quy định pháp luật. Trường hợp Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt có mâu thuẫn với hồ sơ điều chỉnh cục bộ, phải căn cứ Quy hoạch thành phố để tham mưu điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính rà soát tính toán việc thực hiện các quy định, nghĩa vụ về tài chính, đất đai theo quy định pháp luật, đảm bảo không gây thất thoát nguồn thu cho ngân sách nhà nước đối với việc hình thành Công viên chuyên đề tại dự án Khu đô thị Vịnh Thuận Phước, không phát sinh khiếu kiện, khiếu nại của nhà đầu tư và các tổ chức cá nhân có liên quan.

UBND quận Hải Châu, UBND quận Sơn Trà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây đựng các công trình dân dụng và công nghiệp và các đơn vị có liên quan có trong quá trình lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu vực liên quan đến điều chỉnh cục bộ có trách nhiệm đảm bảo theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định pháp luật, bảo đảm kết nối khu vực điểu chỉnh quy hoạch với các khu chức năng khác, không phá vỡ cấu trúc, định hướng phát triển không gian đô thị; bảo vệ môi trường, cảnh quan vịnh Đà Nẵng; đảm bảo phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan và kiến trúc, cảnh quan khu vực; đảm bảo tính thống nhất của các nội dung điều chỉnh cục bộ với các quy hoạch ngành có liên quan (sử dụng đất, y tế, giáo dục, du lịch, môi trường...). Chú trọng bảo vệ các vấn đề liên quan đến tự nhiên, môi trường, quốc phòng an ninh, có hiệu quả cả trước mất và lâu dài.

Sở Xây dựng, UBND các quận: Hải Châu, Sơn Trà có trách nhiệm quản lý quy hoạch theo hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch được phê duyệt.

Theo Quyết định này, thành phố điều chỉnh đất du lịch giảm 56ha; đất cây xanh cách ly giảm 12ha; đất cây, xanh sử dụng công cộng giảm 2ha và đất công nghiệp (giảm 2ha) để chuyển đổi thành đất rừng sản xuất tăng 50ha, đất an ninh - quốc phòng tăng 8ha, đất hạ tầng kỹ thuật tăng 11ha, đất kho tàng tăng 3ha; Điều chỉnh khoảng 60ha đất du lịch, đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị thành đất rừng sản xuất đoạn giáp đường đèo Hải Vân và phía bắc của khu vực đất an ninh - quốc phòng để bảo đảm giữ lại khu vực rừng tự nhiên, phù hợp với quy hoạch 3 loại rừng đang được rà soát theo quy định của Luật Lâm nghiệp...

Dự ánSun Cosmo Residence Da NangSun Cosmo Residence Da Nang

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thành phố Đà Nẵng