Ủy ban Kinh tế Quốc hội đề nghị: mua bán bất động sản không bắt buộc phải thông qua sàn giao dịch.

Dự thảo luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đang tạo ra những bước tiến quan trọng trong việc cải thiện thị trường bất động sản Việt Nam. Tại Phiên họp chuyên đề pháp luật sáng ngày 12/04/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất bắt buộc mua bán bất động sản phải qua sàn giao dịch, nhằm tăng cường tính minh bạch và công bằng trong các giao dịch bất động sản, theo điều điều 57.

Tuy nhiên, chiều ngày 19/06/2023, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh "Đề nghị các giao dịch bất động sản không bắt buộc phải thông qua sàn giao dịch bất động sản như tại khoản 1 Điều 57 dự thảo Luật. Mà chỉ quy định khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch kinh doanh bất động sản thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản". Ủy ban Kinh tế cho rằng cần phải tôn trọng quyền lựa chọn tham gia giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản của doanh nghiệp và người dân (Mục 2 Chương VII dự thảo Luật).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra - Ảnh: Quochoi

Dự thảo luật cũng đề cập đến việc cải thiện các quy định về điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản, nhằm nâng cao chất lượng và chuyên nghiệp của các sàn giao dịch. Điều này sẽ giúp loại bỏ các sàn giao dịch yếu kém và không chuyên nghiệp, đồng thời đảm bảo việc quản lý các giao dịch bất động sản thông qua sàn, phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.

Về điều tiết thị trường bất động sản (Mục 1 Chương IX dự thảo Luật), dự thảo luật cũng đề xuất các giải pháp điều tiết thị trường bất động sản, nhằm bình ổn thị trường trong các trường hợp thị trường tăng trưởng "nóng" hoặc "đóng băng". Điều này cho thấy sự nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc quản lý và điều tiết thị trường bất động sản một cách hiệu quả.

Có thể thấy, dự thảo luật vẫn còn một số điểm cần được rà soát và cải thiện. Cụ thể, các quy định về điều tiết thị trường bất động sản cần được cụ thể hóa và có nội hàm chính sách cụ thể. Ngoài ra, việc quy định chặt chẽ về điều kiện, quyền và nghĩa vụ của sàn giao dịch bất động sản cũng rất quan trọng để tạo cơ sở pháp lý cho sự phát triển chuyên nghiệp, hiệu quả và uy tín của sàn giao dịch bất động sản.

Dự ánSun Cosmo Residence Da NangSun Cosmo Residence Da Nang

Dự thảo luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đang tạo ra những bước tiến quan trọng trong việc cải thiện thị trường bất động sản Việt Nam. 

Hồi đầu năm nay, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Dự án luật được kỳ vọng sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế sau 8 năm thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, khắc phục sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy định của Luật này với các luật khác có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. 

Nguồn: Lala Vie Investment Tổng hợp.