Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B đoạn qua địa phận Đà Nẵng với tổng mức đầu tư hơn 788 tỷ đồng

Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến Quốc lộ 14B qua địa phận Đà nẵng sẽ góp phần tạo thuận lợi cho giao thông vận tải hành khách đường bộ và lưu thông hàng hóa từ cảng biển Tiên Sa và Quốc lộ 1A đi qua địa phận Đà Nẵng lên Tây Nguyên và qua các cửa khẩu Đắc ốc (Quảng Nam) và Bờ Y (Kon Tum) sang Lào và ngược lại…

Tại kỳ họp chuyên đề ngày 14/6, HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua một số nghị quyết về kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền, trong đó đáng chú ý có Nghị quyết thông qua về chủ trương bố trí đủ vốn ngân sách địa phương (đối ứng khoảng 357, 965 tỷ đồng) để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B, đoạn qua địa phận Đà Nẵng. 

Tổng quan về đoạn quốc lộ 14B qua địa phận Đà Nẵng

Đoạn Quốc lộ 14B qua địa phận Đà Nẵng có tổng chiều dài khoảng 7,55km, điểm đầu của dự án tại Km24+633 thuộc địa phận xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, điểm cuối tại Km32+185.09 thuộc địa phận xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Theo đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến Quốc lộ 14B qua địa phận Đà nẵng có quy mô đầu tư đường trục chính đô thị, cấp đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h, với 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. 

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 788,7 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông Vận tải khoảng 430,745 tỷ đồng, ngân sách TP. Đà Nẵng đối ứng khoảng 357, 965 tỷ đồng. 

Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn từ 2022 - 2025. 

Sau khi dự án hoàn thành sẽ góp phần thuận lợi cho giao thông vận tải hành khách đường bộ và lưu thông hàng hóa từ cảng biển Tiên Sa và Quốc lộ 1A đi qua địa phận Đà Nẵng lên Tây Nguyên và qua các cửa khẩu Đắc ốc (Quảng Nam) và Bờ Y (Kon Tum) sang Lào và ngược lại; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên.