Biệt thự đồi 4 phòng ngủ

Biệt thự đồi 4 phòng ngủ
Kiểm tra giá trực tuyến
DIỆN TÍCH ĐẤT

DIỆN TÍCH ĐẤT:

300 m2 (20x15)

DIỆN TÍCH BIỆT THỰ

DIỆN TÍCH BIỆT THỰ:

347 m2

Tổng

Tổng:

11 căn

BẢNG VẼ SƠ ĐỒ

Mặt bằng tầng 1 biệt thự 4 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1 biệt thự 4 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 2 biệt thự 4 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 2 biệt thự 4 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 3 biệt thự 4 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 3 biệt thự 4 phòng ngủ