Biệt thự đồi 2 phòng ngủ +

Biệt thự đồi 2 phòng ngủ +
Kiểm tra giá trực tuyến
DIỆN TÍCH ĐẤT

DIỆN TÍCH ĐẤT:

240 m2

DIỆN TÍCH BIỆT THỰ

DIỆN TÍCH BIỆT THỰ:

186 m2

Tổng

Tổng:

28 căn

BẢNG VẼ SƠ ĐỒ

Mặt bằng tầng 2 biệt thự 2 phòng ngủ (loại lớn)

Mặt bằng tầng 2 biệt thự 2 phòng ngủ (loại lớn)

Mặt bằng tầng 2 biệt thự 2 phòng ngủ (loại lớn)

Diện tích đất

240 m2

Mặt bằng tầng 1 biệt thự 2 phòng ngủ (loại lớn)

Mặt bằng tầng 1 biệt thự 2 phòng ngủ (loại lớn)

Mặt bằng tầng 1 biệt thự 2 phòng ngủ (loại lớn)

Diện tích sàn xây dựng

185 m2