Biệt thự đồi 3 phòng ngủ

Biệt thự đồi 3 phòng ngủ
Kiểm tra giá trực tuyến
DIỆN TÍCH ĐẤT

DIỆN TÍCH ĐẤT:

300 m2 (20x15)

DIỆN TÍCH BIỆT THỰ

DIỆN TÍCH BIỆT THỰ:

257 m2

Tổng

Tổng:

78 căn

BẢNG VẼ SƠ ĐỒ

Mặt bằng tầng 2 biệt thự 3 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 2 biệt thự 3 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 2 biệt thự 3 phòng ngủ

Diện tích sàn xây dựng

257 m2

Mặt bằng tầng 1 biệt thự 3 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1 biệt thự 3 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1 biệt thự 3 phòng ngủ

Diện tích đất

300 m2