Biệt thự đồi 2 phòng ngủ

Biệt thự đồi 2 phòng ngủ
Kiểm tra giá trực tuyến
DIỆN TÍCH ĐẤT

DIỆN TÍCH ĐẤT:

180 m2

Tổng

Tổng:

28 căn

BẢNG VẼ SƠ ĐỒ

Mặt bằng tầng 2 biệt thự 2 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 2 biệt thự 2 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 2 biệt thự 2 phòng ngủ

Diện tích xây dựng

135 m2

Mặt bằng tầng 1 biệt thự 2 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1 biệt thự 2 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1 biệt thự 2 phòng ngủ

Diện tích đất

180 m2