Xem ngay ba chính sách tác động lên thị trường bất động sản năm 2023.

Năm 2022 nhiều nghị quyết, nghị định mới liên quan chính sách thị trường bất động sản như: Khung giá đất, đánh thuế bất động sản, hồ sơ chào bán, pháp lý dự án... dự kiến sẽ mang đến những tác động lớn với thị trường bất động sản 2023.

1. Nghị định 44/2022/NĐ-CP: Phải nộp phí khi sử dụng thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản

Nghị định 44/2022/NĐ-CP sẽ góp phần minh bạch thông tin thị trường bất động sản, giúp cơ quan quản lý có thể tham gia điều tiết thị trường, kiểm soát pháp lý dự án, giúp người mua nhà có cơ sở thông tin, dữ liệu về dự án, tránh các trường hợp mua sản phẩm dự án chưa đủ điều kiện mở bán. Đây cũng sẽ là những cơ sở tạo niềm tin cho người mua nhà, giúp thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và bền vững hơn.

Theo điều 18 của nghị định 44, yêu cầu chủ đầu tư dự án bất động sản cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản theo các biểu mẫu sau:

 • Biểu mẫu số 11: trong trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án và phải điều chỉnh, sửa đổi lại thông tin, dữ liệu về dự án.
 • Biểu mẫu số 12: trong trường hợp kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch bất động sản của dự án
 • Biểu mẫu số 13: trường hợp sàn giao dịch cung cấp thông tin, dữ liệu

Việc công khai các thông tin về thị trường nhà ở sẽ giúp thị trường lành mạnh và phát triển

Việc công khai các thông tin về thị trường nhà ở sẽ giúp thị trường lành mạnh và phát triển

a) Cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản và sản phẩm bất động sản đủ điều kiện giao dịch trong kỳ báo cáo.

Việc kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án, cơ cấu loại bất động sản của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thẩm định dự án đầu tư xây dựng được thực hiện trước khi có thông báo khởi công xây dựng hoặc trước khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng để thực hiện dự án (nếu có); 

Việc kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về bất động sản đủ điều kiện giao dịch và đăng tải văn bản thông báo của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện trước khi chủ đầu tư đưa bất động sản của dự án ra giao dịch; 

b) Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thì chủ đầu tư nhận chuyển nhượng thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu theo Biểu mẫu số 11; chủ đầu tư chuyển nhượng phải điều chỉnh, sửa đổi lại thông tin, dữ liệu về dự án. Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản cấp tài khoản mới và hướng dẫn truy cập, kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu cho chủ đầu tư nhận chuyển nhượng; 

c) Kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch bất động sản của dự án trong kỳ báo cáo theo Biểu mẫu số 12. yêu cầu các chủ đầu tư dự án bất động sản phải cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án, sản phẩm đủ điều kiện giao dịch và lượt giao dịch bất động sản cho Sơ xây dựng theo biểu mẫu số 10 (Trong mỗi kỳ báo cáo).

Các thông tin kê khai, các dữ liệu về dự án, cơ cấu loại bất động sản của dự án cần được thực hiện trước khi có thông báo khởi công hoặc trước khi được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện dự án (Nếu có)

Các thông tin kê khai về bất động sản đủ điều kiện giao dịch, đăng tải văn bản thông báo của Sở Xây dựng về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai phải được thực hiện trước khi chủ đầu tư đưa sản phẩm trong dự án ra giao dịch.

Bên cạnh đó sàn giao dịch bất động sản cần cung cấp thông tin, dữ liệu theo Biểu mẫu số 13 gửi về Sở Xây dựng nơi có bất động sản phát sinh giao dịch.

2. Nghị quyết 18-NQ/TW

Nghị quyết 18 hướng tới đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, nhà đầu tư và Nhà nước trong quản lý và sử dụng đất, giảm thiểu tiêu cực về đất đai đồng thời giảm thiểu được lãng phí, tiêu cực, giảm tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện có liên quan đến đất đai, đất đai sẽ được sử dụng hiệu quả và bền vững hơn. Nghị quyết này có những điểm mới về chính sách đất đai đáng lưu ý, bao gồm:

 • Hoàn thành sửa đổi Luật Đất Đai năm 2013 và các luật khác có liên quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
 • Bỏ khung giá đất, có phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc của thị trường. 
 • Người sở hữu nhiều nhà, đất sẽ đánh thuế cao hơn. 
 • Giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. 
 • Cơ sở tôn giáo sử dụng đất vào mục đích khác phải trả tiền thuê đất theo quy định. 
 • Người dân bị thu hồi đất sẽ có quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư. 
 • Mở rộng đối tượng, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp. 
 • Quy định chế độ sử dụng đất xây dựng công trình trên không, công trình ngầm, đất hình thành từ hoạt động lấn biển.

Chính sách mới về đất đai sẽ đảm bảo hài hòa hơn quyền lợi giữa người dân, nhà đầu tư và Nhà nước. Ảnh minh họa

Chính sách mới về đất đai sẽ đảm bảo hài hòa hơn quyền lợi giữa người dân, nhà đầu tư và Nhà nước. Ảnh minh họa

Nghị quyết 18 giúp quyền lợi của người dân được đảm bảo hơn, việc sử dụng đất linh hoạt hơn, tiếp tục thực hiện cơ chế tự thoả thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại. 

Nghị quyết cũng giúp nhà đầu tư biết rõ các trường hợp cần đấu giá đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất từ đó chủ động hơn trong sản xuất và kinh doanh; có thể trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; được tiếp cận đất đai linh hoạt hơn dưới tác động của chính sách mở rộng hạn mức và đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp và thị trường cho thuê đất nông nghiệp được phát triển. 

Ngoài ra nhà đầu tư còn giảm được chi phí sử dụng đất khi thủ tục hành chính về đất đai được cải thiện; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm được đổi mới và tăng cường; kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng được siết chặt; nguồn lực đất đai cho sản xuất và kinh doanh được giải phóng khi những khó khăn, vướng mắc trong quản lý và sử dụng đất được xử lý triệt để và tình trạng đầu cơ đất đai, không đưa đất vào sử dụng được hạn chế do có các chế tài cụ thể và đủ mạnh được đưa ra.

3. Nghị định 65/2022/ND-CP

Nghị định 65 nhằm sửa đổi bổ sung Nghị định 153 về chào bán trái phiếu riêng lẻ (Nghị định 65). Những điểm mới của Nghị định 65 chủ yếu liên quan đến các đối tượng tham gia vào thị trường. Cụ thể: 

 • Nâng cao tiêu chuẩn nhà đầu tư chuyên nghiệp. 
 • Tăng cường minh bạch thông tin, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư. 
 • Yêu cầu chặt chẽ hơn về hồ sơ chào bán và phương thức phát hành. 
 • Xếp hạng tín nhiệm bắt buộc trong trường hợp cụ thể.

Nghị định 65/2022/NĐ-CP về thị trường trái phiếu góp phần giúp các doanh nghiệp bất động sản có năng lực, uy tín dễ dàng hơn trong việc huy động vốn. Ảnh minh họa

Nghị định 65/2022/NĐ-CP về thị trường trái phiếu góp phần giúp các doanh nghiệp bất động sản có năng lực, uy tín dễ dàng hơn trong việc huy động vốn. Ảnh minh họa

Mục đích của những nội dung bổ sung này là tăng cường tính công khai minh bạch thông tin của tổ chức huy động vốn và hướng tới việc phát triển đồng bộ cả hai hình thức phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng. Cụ thể, nhà đầu tư sẽ không được tham gia vào các hợp đồng cùng đầu tư trái phiếu do các nhà đầu tư chuyên nghiệp khác rao bán. Nghị định mới cũng quy định rõ về việc thiết lập một trường thứ cấp để giao dịch các trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, đặt ra lộ trình để đưa các trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ vào giao dịch trên thị trường này…

Với ngành bất động sản, đây chính là cơ hội cho các doanh nghiệp có năng lực, uy tín huy động vốn để triển khai các dự án chất lượng, khơi thông nguồn cung, đáp ứng nhu cầu về sản phẩm ngày càng cao của người dân.