Townhouse - Sun Cosmo

Townhouse - Sun Cosmo
Kiểm tra giá trực tuyến
DIỆN TÍCH ĐẤT

DIỆN TÍCH ĐẤT:

100m2 - 140 m2

Tổng

Tổng:

101 căn

Giới thiệu

Townhouse tại dự án Sun Cosmo Residence

Số lượng: 101 căn

Chiều cao: 6 - 7 tầng

Thông số dự kiến:

 - Diện tích đất: Từ 100m2 đến 140m2

 - Diện tích xây dựng tầng 1: Từ 80m2 đến 100m2

 - Diện tích xây dựng tổng sàn: Từ 490m2 đến 715m2

Phân khu Townhouse tại dự án Sun Cosmo Residence Da Nang có giá bán khoảng 180 triệu/m2.

BẢNG VẼ SƠ ĐỒ

Layout townhouse có diện tích 20mx5m

Layout townhouse có diện tích 20mx5m

Layout townhouse có diện tích 20mx5m (Tầng 1)

Layout townhouse có diện tích 20mx5m (Tầng 1)

Layout townhouse có diện tích 20mx5m (Tầng 2)

Layout townhouse có diện tích 20mx5m (Tầng 2)

Layout townhouse có diện tích 20mx5m (Tầng 3)

Layout townhouse có diện tích 20mx5m (Tầng 3)

Layout townhouse có diện tích 20mx5m (Tầng 4)

Layout townhouse có diện tích 20mx5m (Tầng 4)

Layout townhouse có diện tích 20mx5m (Tầng 5)

Layout townhouse có diện tích 20mx5m (Tầng 5)

Layout townhouse có diện tích 28mx5m

Layout townhouse có diện tích 28mx5m

Layout townhouse có diện tích 28mx5m (Tầng 1)

Layout townhouse có diện tích 28mx5m (Tầng 1)

Layout townhouse có diện tích 28mx5m (Tầng 2)

Layout townhouse có diện tích 28mx5m (Tầng 2)

Layout townhouse có diện tích 28mx5m (Tầng 3)

Layout townhouse có diện tích 28mx5m (Tầng 3)

Layout townhouse có diện tích 28mx5m (Tầng 4)

Layout townhouse có diện tích 28mx5m (Tầng 4)

Layout townhouse có diện tích 28mx5m (Tầng 5)

Layout townhouse có diện tích 28mx5m (Tầng 5)