Căn hộ cao cấp

Căn hộ cao cấp
Kiểm tra giá trực tuyến

Giới thiệu

Tòa tháp 1

Số tầng: 27 tầng, bao gồm:

 - Tầng hầm để xe: 3 tầng

 - Tầng đế: 3 tầng, bao gồm 2 tầng Shophouse khối đế và 1 tầng tiện ích

 - Tầng tháp: 24 tầng, bao gồm các căn hộ cao cấp

Tòa tháp 2

Số tầng: 33 tầng, bao gồm:

 - Tầng hầm để xe: 3 tầng

 - Tầng đế: 3 tầng, bao gồm 2 tầng Shophouse khối đế và 1 tầng tiện ích

 - Tầng tháp: 30 tầng, bao gồm các căn hộ cao cấp

BẢNG VẼ SƠ ĐỒ

Layout các căn từ tầng 4 đến tầng 17

Layout các căn từ tầng 4 đến tầng 17

Layout các căn ở tầng 19, 21, 23 và 25

Layout các căn ở tầng 19, 21, 23 và 25

Layout các căn ở tầng 20, 22, 24 và 26

Layout các căn ở tầng 20, 22, 24 và 26

Layout các căn ở tầng 27

Layout các căn ở tầng 27

Layout các căn ở tầng 28, 30 và 32

Layout các căn ở tầng 28, 30 và 32

Layout các căn ở tầng 29, 31 và 33

Layout các căn ở tầng 29, 31 và 33