Shopvilla

Shopvilla
Kiểm tra giá trực tuyến
DIỆN TÍCH ĐẤT

DIỆN TÍCH ĐẤT:

200m2 - 500m2

Tổng

Tổng:

43 căn

Giới thiệu

Shop Villa tại dự án Sun Cosmo Residence Da Nang

Số lượng: 43 căn

Chiều cao: 3 tầng

Thông số dự kiến:

 - Diện tích đất: 200 m2 - 500 m2

 - Diện tích xây dựng tầng 1: 85 m2 - 185 m2

 - Diện tích xây dựng tổng sàn: 250 m2 - 550 m2

BẢNG VẼ SƠ ĐỒ

Layout Shopvilla song lập tại dự án Sun Cosmo Residence Da Nang

Layout Shopvilla song lập tại dự án Sun Cosmo Residence Da Nang

Layout Shopvilla đơn lập tại dự án Sun Cosmo Residence Da Nang

Layout Shopvilla đơn lập tại dự án Sun Cosmo Residence Da Nang