Shophouse 5 tầng

Shophouse 5 tầng
Kiểm tra giá trực tuyến
DIỆN TÍCH ĐẤT

DIỆN TÍCH ĐẤT:

108 m2 - 320 m2

DIỆN TÍCH BIỆT THỰ

DIỆN TÍCH BIỆT THỰ:

425 m2 - 800 m2

Tổng

Tổng:

74 căn