Shophouse 3 tầng

Shophouse 3 tầng
Kiểm tra giá trực tuyến
DIỆN TÍCH ĐẤT

DIỆN TÍCH ĐẤT:

108 m2 - 200 m2

DIỆN TÍCH BIỆT THỰ

DIỆN TÍCH BIỆT THỰ:

263 m2 - 463 m2

Tổng

Tổng:

102 căn