Biệt thự đơn lập

Biệt thự đơn lập
Kiểm tra giá trực tuyến
DIỆN TÍCH ĐẤT

DIỆN TÍCH ĐẤT:

391 m2 - 482 m2

DIỆN TÍCH BIỆT THỰ

DIỆN TÍCH BIỆT THỰ:

608 m2

Tổng

Tổng:

4 căn