Biệt thự Town - House hữu hạn

Biệt thự Town - House hữu hạn
Kiểm tra giá trực tuyến
DIỆN TÍCH ĐẤT

DIỆN TÍCH ĐẤT:

146 m2 - 310 m2

DIỆN TÍCH BIỆT THỰ

DIỆN TÍCH BIỆT THỰ:

345 m2

Tổng

Tổng:

55 căn