Biệt thự 2 phòng ngủ

Biệt thự 2 phòng ngủ
Kiểm tra giá trực tuyến
DIỆN TÍCH ĐẤT

DIỆN TÍCH ĐẤT:

220 m2

Tổng

Tổng:

12 căn

BẢNG VẼ SƠ ĐỒ

Mặt bằng tầng 1

Mặt bằng tầng 1

Mặt bằng tầng 2

Mặt bằng tầng 2